Garantiordning

Logo _RGB2Garantiordningen fra Danske Malermestre sikrer dig som kunde, at du står tilbage med et resultat du er tilfreds med. Skulle arbejdet ikke leve op til dine forventning, kan du dog bringe sagen for Danske Malermestres Garantiordning.

En syns-skønsmad vil vurderer arbejdet efter din klage - og vurderes arbejdet som ikke udført korrekt, vil fejlen blive rettet op på uden det koster dig ekstra

VI kan med stolthed oplyse, at der meget sjældent rejses en garantisag mod et medlem af Danske Malermestre. Er du dog uheldig, ved du, at du er sikret mod at fejlen bliver udbedret - uden det har omkostninger for dig.

Læs mere om Danske malermestres garantiordning